พบปะเครือข่าย

วันที่ 22 มีนาคม 2566 ณ เทศบาลเมืองวารินชำราบ อุบลราชธานี

นำทีมโดย ดร. สุรศักดิ์ จำรัสการและตัวแทนคณะกรรมการ สมาคมศิษย์เก่ารัฐประศาสนศาสตร์นิด้า ร่วมฟังและสังเกตุการณ์เวทีสานพลังภาคีหุ้นส่วนการพัฒนา ประเด็น "ความร่วมมือในการจัดการปัญหาภัยพิบัติน้ำท่วมอุบล" ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี1 สำนักงานเทศบาลวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี