กิจกรรม


  • 398362.jpg
    วันที่ 22 มีนาคม 2566 ณ เทศบาลเมืองวารินชำราบ อุบลราชธานีนำทีมโดย ดร. สุรศักดิ์ จำรัสการและตัวแทนคณะกรรมการ สมาคมศิษย์เก่ารัฐประศาสนศาสตร์นิด้า และ เครือข่ายนิด้าอุบลราชธานี คณะรัฐ...

  • 398716.jpg
    วันที่ 22 มีนาคม 2566 ณ เทศบาลเมืองวารินชำราบ อุบลราชธานีนำทีมโดย ดร. สุรศักดิ์ จำรัสการและตัวแทนคณะกรรมการ สมาคมศิษย์เก่ารัฐประศาสนศาสตร์นิด้า ร่วมฟังและสังเกตุการณ์เวทีสานพลังภาค...