เรารักสถาบันของเราและอยากทำให้ที่แห่งนี้มีความหมาย มาช่วยกันสร้างเครือข่ายให้เข้มแข็งด้วยกัน เพื่อชาว รศ. นิด้า ( SPAA : School of Public Administration Alumni )

 

"วัน 6 กรกฎา" 69 ปี รศ. นิด้า 22 ปี สมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์ (SPAA) 

 

 ตั๋วเดินทางที่ผ่านมา พาเราไปได้ไกลแค่ไหน? 

 6 กรกฎา นี้ ตั๋วเดินทางสำหรับท่าน ที่จะพาไปพบอดีต ปัจจุบัน อนาคต เจอมิตรภาพ เจอความผูกพัน เจอโอกาส 
เจอความภาคภูมิใจออกเดินทางไปด้วยกัน First Class กับประสบการณ์ชั้นหนึ่งที่ รศ. คู่ควร.
First Class | 10,000 บาท สำหรับผู้ร่วมสนับสนุน บุคคลหรือองค์กร
Business Class | 10,000 บาท สำหรับในนามรุ่น 10 ที่นั่ง
Special Class | 6,900 บาท สำหรับในนามรุ่น 10 ที่นั่ง
 
ออกเดินทาง ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) นำท่านไปสู่ปลายทางแห่งความสุขและความทรงจำดีๆ 
วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2567 Takeoff 15.00 น
 
คณะกรรมการสมาคมฯ จะมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อสถาบันฯ เพื่อศิษย์เก่า เพื่อประเทศชาติ และ สังคมรอบข้างจากพลังเครือข่ายที่จะช่วยเหลือสังคมให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนสืบต่อไป.
ดร. สุรศักดิ์ จำรัสการ และ คณะกรรมการ
อาคารเอราวัณ ชั้น 3 ม.การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ : 042 243 380, 086634 9066
สถานที่ตั้ง อาคารศรีสุระ (รร.สุรนารีวิทยา 2)118 ถ.เลียบคลองชลประทาน ต.หนองกระทุ่ม อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000โทรศัพท์ : 044 756 790