เรารักสถาบันของเราและอยากทำให้ที่แห่งนี้มีความหมาย มาช่วยกันสร้างเครือข่ายให้เข้มแข็งด้วยกัน เพื่อชาว รศ. นิด้า ( SPAA : School of Public Administration Alumni )

        

สมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์ (SPAA)

จากปรัชญาของสถาบันที่ต้องการให้ศิษย์เก่าเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง จนกระทั่งให้เป็นผู้นำทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้นอกจากการให้ความรู้กับลูกศิษย์ที่มาเรียนแล้ว ความมุ่งหวังของสถาบันคือการให้สังคมรอบข้างได้ประโยชน์มากที่สุดเช่นกัน.
     คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ชุดปัจจุบันวาระ 2566 - 2568 นำโดย ดร. สุรศักดิ์ จำรัสการ ได้น้อมรับปณิธานของสถาบันฯและคณะฯ ในการจะเป็นส่วนร่วมในการเชื่อมโยงเครือข่ายทั่วทุกภูมิภาคให้เป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อให้พลังในการขับเคลื่อนโครงการต่างๆทางสังคมเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดพลังของเครือข่าย โดยมีโครงการ " ไปด้วยกัน ไปไกลกว่า" จากการที่คณะกรรมการสมาคมฯ เดินทางเยี่ยมเยือนศูนย์เครือข่ายภูมิภาค ภายใต้สโลแกนของสมาคมฯ คือ "มิตรภาพเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" 

คณะกรรมการสมาคมฯ จะมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อสถาบันฯ เพื่อศิษย์เก่า เพื่อประเทศชาติ และ สังคมรอบข้างจากพลังเครือข่ายที่จะช่วยเหลือสังคมให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนสืบต่อไป.
ดร. สุรศักดิ์ จำรัสการ และ คณะกรรมการ
อาคารเอราวัณ ชั้น 3 ม.การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ : 042 243 380, 086634 9066
สถานที่ตั้ง อาคารศรีสุระ (รร.สุรนารีวิทยา 2)118 ถ.เลียบคลองชลประทาน ต.หนองกระทุ่ม อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000โทรศัพท์ : 044 756 790