มอบทุนการศึกษา

วันที่ 22 มีนาคม 2566 ณ เทศบาลเมืองวารินชำราบ อุบลราชธานี

นำทีมโดย ดร. สุรศักดิ์ จำรัสการและตัวแทนคณะกรรมการ สมาคมศิษย์เก่ารัฐประศาสนศาสตร์นิด้า และ เครือข่ายนิด้าอุบลราชธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์และคณะพัฒนาสังคม ร่วมกับมูลนิธิเพื่อเมืองและชุมชนยั่งยืน มอบทุนช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากไร้ในที่ห่างไกล จ.อุบลราชธานี
  • 398716.jpg
    วันที่ 22 มีนาคม 2566 ณ เทศบาลเมืองวารินชำราบ อุบลราชธานีนำทีมโดย ดร. สุรศักดิ์ จำรัสการและตัวแทนคณะกรรมการ สมาคมศิษย์เก่ารัฐประศาสนศาสตร์นิด้า ร่วมฟังและสังเกตุการณ์เวทีสานพลังภาค...